Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2015

onlygoodthingg
Jak bliska Ci osoba może zapomnieć o życzeniach dla Ciebie na urodziny po tym jak znalazła chłopaka?
— Właśnie jak szmato?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viavievse vievse
onlygoodthingg
6743 d445
Reposted fromrisky risky viavievse vievse
onlygoodthingg
3988 cfec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viavievse vievse
onlygoodthingg
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viavievse vievse
onlygoodthingg
But I'm not finished,
'Cause you’re not by my side.
— Arctic Monkeys
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viavievse vievse
onlygoodthingg
Poproszę o trójkącik z dwiema najseksowniejszymi polskimi souperkami.
*zaparza wodę na herbatę, włącza Stradivariusa na gramofonie, siada wygodnie w fotelu, zakłada monokl, wyjmuje zegar z kieszeni i liczy upływający czas*
Reposted fromcontroversial controversial viavievse vievse
onlygoodthingg
3745 4be0
Reposted frommisza misza viavievse vievse
onlygoodthingg
7823 7add 500
Reposted fromabandroned abandroned viavievse vievse
onlygoodthingg
Nauczona długim doświadczeniem wiem, co robić, gdy opuszcza mnie kolejna osoba, a źle sobie radzę, gdy ktoś chce ze mną zostać albo próbuje mnie zatrzymać.
— Joanna Bator – Ciemno, prawie noc
Reposted frompieprzycto pieprzycto viavievse vievse
onlygoodthingg
4610 43cd 500
naj.
Reposted fromjanusz-wisniewski janusz-wisniewski viavievse vievse
onlygoodthingg
głupia dziewczyno, wyobrażasz sobie niestworzone rzeczy, a potem zawsze się rozczarowujesz.
Reposted fromawaken awaken viavievse vievse
onlygoodthingg
6155 314a
It hurts to set you free,
but you'll never follow me
Reposted fromlittledarling littledarling viavievse vievse
onlygoodthingg
nie chcę zaczynać nowego roku w takim stanie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viavievse vievse
onlygoodthingg
Ten rok pokazał mi, że obojętnie co się nie dzieje wstaję. Podnoszę dupę i idę dalej. Narzekam. Strasznie, ale zawsze ruszam naprzód.
— I życzę Wam i sobie, aby w kolejnym roku było więcej szczęścia i żebyście mniej razy musieli się otrząsać po porażkach. Więcej sukcesów! Szczęśliwego moja zupowa rodzino!
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viavievse vievse
onlygoodthingg
7421 9fec
Reposted frommentha mentha viavievse vievse
onlygoodthingg
I wydała się sobie w tej chwili nie tylko bezgranicznie smutna, ale zarazem wyniosła, tragiczna i silna;smutek, który ją przed kilkoma dniami jedynie bolał, teraz, wyrażony wielkimi słowami, dostarczył jej także kojącej pociechy; był to piękny smutek i widziała siebie oświetloną jego melancholijnym blaskiem, i wydała się sobie smutnie piękna.
— Milan Kundera – Życie jest gdzie indziej
Reposted frompuella13 puella13 viavievse vievse
onlygoodthingg
Myślę, że od pierwszej sekundy przyciągnęło mnie do niego coś innego. To coś kryło się w jego uśmiechu, znałam to, znałam cholernie dobrze. To samotność.
— Isabel Abedi: "Isola"
Reposted frompensieve pensieve viavievse vievse
onlygoodthingg

Największym szczęściem jest poczucie sensu życia.

— Benjamin Disraeli
Reposted fromdziewcze dziewcze viavievse vievse
onlygoodthingg
On wcale nie musiał robić nic szczególnego. Moje małe głupiutkie dziewczyńskie serce samo do Niego poleciało i złożyło Mu się u stóp.
— Kerstin Gier
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viavievse vievse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl